MENU

INFORMATION MATERIALS

 

GABAY

 

Gabay sa tamang paggamit ng ABONO

 

Kahalagahan ng Gabay sa Tamang Paggamit ng Abono

 

Malaki ang ginagampanang tungkulin ng abono sa patuloy na pagsagana ng ani. Kinakailangan ito para maparami ang kita sa kabila ng masikip na sinasaklawang lupa at dumadaming populasyon.


Ngunit, ang bawat pananim ay may espesipikong nutrisyon na kailangan. Ang maling pag-apply ng abono ay maaring magresulta sa mababang kalidad na ani o mahinang lupa. Kinakailangan na isaalang-alang ang tamang dami, tamang nutrisyon na mayroon sa abono, panahon sa rehiyon na tataniman, at uri ng lupang pagtataniman bago mag-apply ng abono sa lupa.


Ang gabay na ito ay naglalayon na matutunan ng mambabasa ang tamang pagsusuri sa uri ng lupa at kinakailangan nitong nutrisyon, tamang paggamit ng abono, tamanag pag-imbak ng abono, maipaalam ang ukol sa organikong abono at green manuring, at maglahad ng mga rekomendasyon na may kinalaman sa abono.

 

 

 

Gabay sa tamang paggamit ng PESTISIDYO

 

Kahalagahan ng Gabay sa Tamang Paggamit ng Pestisidyo

 

Ang mga pestisidyo ay naging mahalagang bahagi ng kasalukuyang pagsasaka at gumaganap ng isang malaking papel sa pagtaas ng produktibidad ng agrikultura. Gayunpaman, ang walang pinipili at malawak na paggamit ng mga pestisidyo ay kumakatawan sa isa sa mga pangunahing problema sa kapaligiran at pampublikong kalusugan sa buong mundo. Kung hindi wasto ang paggamit, ang mga pestisidyo ay maaaring humantong sa paglaganap ng mga peste, pagkalason ng tao at hayop, kontaminasyon sa lupa, tubig, at hangin, na naglalagay sa panganib sa kapaligiran at kalusugan ng tao.


Ang mga magsasaka at mga gumagamit ng pestisidyo ay nasa matinding panganib kung hindi susundin ang tamang pamamaraan ng paggamit ng pestisidyo, maling pamamaraan ng pag-iimbak at pagtatapon, hindi pag-iingat sa mga kagamitan sa pag-spray, at kawalan ng kasuotang proteksyon sa katawan.


Ang mga panganib na ito ay maaaring lumala kung hindi sapat ang pagpapalaganap ng impormasyon ukol sa mga panganib na dulot ng pestisidyo, hindi sapat na pag-unawa sa saloobin ng mga magsasaka ukol sa panganib ng pestidyo, at ang kakulangan sa pag-intindi at edukasyon sa tamang paggamit gaya ng tamanag pag-iiimbak, paggamit at pagtapon nito. Ang mga taong gumagamit ng pestidyo na may sapat na kaalaman at mas malinaw na pag-intindi sa mga panganib na maaring idulot ng pestidyo ay mas makakaiwas sa sakunang dulot nito. Kinakailangan na maintindihan ng mga magsasaka ang mga babala na nakasaad sa label ng pestisidyo, paano maiiwasan na ma-expose dito, at maintinidhan ang mga alituntunin sa wasto at ligtas na paggamit nito.


Sa pamamagitan ng gabay na ito, ang mga taong nagtatrabaho sa sektor ng agrikultura partikular na ang mga magsasaka ay maaaring sumunod sa mga health protocols upang maiwasan ang anumang aksidente habang ginagawa ang kanilang trabaho at kasabay nito matitiyak ang masaganang ani at kita.

 

 

INFOGRAPHICS