MENU

 


INFORMATION MATERIALS

 


Gabay sa tamang paggamit ng Abono

 

Ang Abono ay isa sa pangunahing pangangailangan sa produksiyong
pang sakahan. Ang dami ng ani ay nababatay kung paano
ginagamit ang abono sa bukid. May ibat-ibang uri ng abono na may isa
o tatlong urin ng mahalagang sustansiya para sa halaman na mabibili
sa lokal na pamilihan. Kinakailangan piliin ang uri ng abonong angkop
sa lupa at pananim batay sa resulta ng pagsusuri sa laboratoryo.

Download l Read   

 

 


 

Gabay sa tamang paggamit ng Pestisidyo

 

Ang agrikultura ay ang sektor na may pinaka malaking naibabahagi
sa ekonomiya ng bansa at ang pang araw-araw na pangangailangan
ng tao ay naggagaling dito. Upang higit mapalago ang kakayahan
nito sa operasyon ay dapat isaalang-alang.

Download l Read 

 


Cookie Policy

This website uses cookies that are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the privacy policy. By accepting this OR scrolling this page OR continuing to browse, you agree to our privacy policy.